title
title
title
title
title
title
פינת הגנן - הרימון ומזיקיו

הרימון ומזיקיו

עם הופעת הפירות של הינבוט, מופיעים גם חרקים המשתמשים בפרי להטלת ביציהם והפצתם הלאה. ביניהם- חכליל הרימון שיטיל ביצים גם בפירות הרימון.היות ואנו לא מדבירים בתוך הישוב, מומלץ לעטוף את הפרי בשקיות או בעטיפה אחרת שמחד תמנע גישה ישירה של החרק לפרי ומאידך תאפשר לפרי לגדול (גרביים למשל?) מומלץ לתלות על ענפי הרימון לוחות דבק צהובות כהדברה "ביולוגית". הצעות נוספות מצד הקוראים תתקבלנה ברצון.

יש לציין שעץ הרימון לא סובל במיוחד ממים נחותים שמכילים מעל 400 מילי-גרם כלור/ליטר. לעומת זאת, עצי ההדר סובלים מכך מאוד ומתייבשים.

ב ה צ ל ח ה