title
title
title
title
title
title
מהנעשה בגיל עוז - עוד מיזם בבית גיל עוז

חברים לרפואה – כפשוטו....

חברנו יחד ותיקי העמק לארגון העושה מלאכת קודש חשובה- "חברים לרפואה".

במהלך התקופה האחרונה פרסמנו מידי שבוע אודות מבצע איסוף התרופות המיותרות מבתי החברים והעברתו לארגון על מנת שאלה יוכלו לחלקן לנזקקים להן.

ההיענות היתה מרגשת, ותרופות החלו להגיע לבית גיל עוז, בתחילה טיפין טיפין ובהמשך הכמות גדלה.

יצרנו קשר עם מתנדבת בשם שירלי בר, מקיבוץ אפיקים, שבאה השבוע ואספה את התרופות ובימים אלה כבר שוקדים הרוקחים בארגון על מיונן והעברתן הלאה לאלו הזקוקים להן.

אנו מודים לכם וממשיכים במבצע גם הלאה, המשיכו להביא את התרופות שאין לכם צורך בהן אל משרדי בית גיל-עוז ואנו נדאג להעבירן באמצעות שירלי אל "חברים לרפואה".



גדי ליאון

רכז מיזם איסוף תרופות