title
title
title
title
title
title
מטעמים מפרשת השבוע - לפרשת שלח

פרשת שלח

פרשת 'שלח' העוסקת בחטא המרגלים מלמדת אותנו לא מעט על שליחות, ועל יחסי השולח והמשלח.

חז"ל כבר עמדו על לשון הפסוק 'שְׁלַח לְךָ אֲנָשִׁים', וראו בו ביקורת של הקב"ה על משה ובני ישראל, שרצו בשליחת המרגלים ולא סמכו על הבטחת ה' כי הארץ טובה ומאירת פנים.

"ר' יהושע אומר: למה היו דומין? למלך שזימן לבנו אשה נאה ובת טובים ועשירה.

אמר לו המלך: זמנתי לך אשה נאה ובת טובים ועשירה.

אמר לו הבן: אלך ואראה אותה, שלא היה מאמין לאביו.

מיד הוקשה הדבר והרע לאביו... "

חוסר האמון בה' והרצון לבדוק בעצמם את הארץ, זהו הבסיס לחטאם של בני דור המדבר, שהופיע בעצמתו במאיסתם המוחלטת בארץ ישראל, ובבכיים בתשעה באב, ארבעים יום אחרי צאתם לשליחות.

ראשונים שונים התקשו בביאור זה (והרמב"ן בראשם), בעיקר לאור התחושה הבוקעת מן הפסוקים שאין מדובר במעשה שלא על פי רצון ה', אלא בציווי אלוקי, ובמעשה שנעשה על ידי 'אֲנָשִׁים, רָאשֵׁי בְנֵי-יִשְׂרָאֵל הֵמָּה'.

הר' משה סופר (הידוע כחת"ם סופר) בפירושו לפרשתנו מציע ש'עיקר חטא מרגלים היה מחמת כוונת השולחים, כי הרבה מפסיד השליח ע"י כוונת המשלח'. אמנם הקב"ה רצה גם הוא בשליחת המרגלים, ועל כן כתוב במפורש בפרשה: "וַיִּשְׁלַח אֹתָם מֹשֶׁה מִמִּדְבַּר פָּארָן, עַל-פִּי ה'", אך יחד עם זאת העובדה שבני ישראל רצו גם הם במשלוח המרגלים, והצירוף של מחשבות זרות וקטנות האמונה שהיתה אצל חלקם, השפיעו על השליחות של המרגלים, והביאו אותה להיכן שהביאו.

ה'חת"ם סופר' רואה את הצלחת שליחי הציבור בשליחותם כתלויה בציבור אותו הם מייצגים, וממילא היותם 'רָאשֵׁי בְנֵי-יִשְׂרָאֵל' מלמדת שאם בבני ישראל נפלה חולשה ואבדה האמונה, לא יועיל צו ה' ואף לא ציוויו. בדבריו הוא מתאר גם את מציאות חיינו, ואת יחסי שליחי הציבור והציבור ששולחם: 'וכן יארע לשלוחי ציבור בימינו בעוונותינו הרבים'.

לימוד גדול נלמד מדבריו של החתם סופר. שליחי הציבור (בפעילות הציבורית, בנציגות ברשויות או בכנסת) תלויים במעלתו ובמידותיו של הציבור, והצלחתם תלויה באמונתו וערכיו.

גם המעשה היומיומי והחשוב של מעבר לפני התיבה בבית הכנסת, מעשה הנחוץ לקיומה של תפילת הציבור (ושראוי שבנטל הנשיאה בו ישאו רבים מהמתפללים), לא עומד במנותק מהציבור. חיבורו של הציבור לשליחו, שותפותו בתפילה ובעיקר אמונו וכוונתו הטובה, הם שיסייעו לשליח למלא את שליחותו.
שבת שלום, הרב אורי ליפשיץ, רבה של טירת-צבי