title
title
title
title
title
title
יוצרים בעוז - הכיף שבליצור

"הכיף שבליצור"חברי בית גיל-עוז
חדר האומנות
בהדרכת בטי סלינג'ר