title
title
title
title
title
title
משתפים - מתיק המכתבים

לאהובה, היודעת לקבל פני כל אחד המגיע למרכז יום.

היודעת מה כל אחד אוהב.

היודעת כיצד לשלב בעשיה היומית לבביות וחיוך,

וגם לדעת לדלג ולהבליג מעל ביקורות.

היודעת גם-כן לשלב את צוות העוזרים בעבודה השוטפת.

ומדוע שלא נאמר גם תודה?

וגם לפעמים חייבים להודות.


זה מניע ונותן כוח לעסוק במלאכת קודש זאת.

לכן אהובה, חזקי ואמצי תודה רבה

וגם לכל שאר חברי צוות מרכז יום גיל-עוז

גדעון גול

חמדיה