title
title
title
title
title
title
מומלץ לנכדים - והפעם...צפרדי וקרפד

צפרדי וקרפד - ארנולד לובל

ארבעה ספרים ישנם בסדרת "צפרדי וקרפד": צפרדי וקרפד חברים, צפרדי וקרפד ביחד, צפרדי וקרפד יום יום, צפרדי וקרפד כל השנה – והם כולם מקסימים.

כל אחד מהספרים גם עומד לחלוטין בפני עצמו.

הספרים מצטיינים בהתאמה נפלאה בין הסיפורים לבין האיורים – שניהם של ארנולד לובל – המוסיפים ותורמים זה לזה.

כל ספרון מכיל כמה סיפורים קצרים על ההרפתקאות של צמד החברים, ועל האופן שבו הם מגלים יחד את העולם.

אפשר לספר את הספרים לבני 3-4 או לקרוא אותם יחד עם בני 5-6.

בני 7-8 ייהנו לקרוא אותם בעצמם.

סיפורים קצרים על החיים

מתאים לילדים מגיל 3 עד 8