title
title
title
title
title
title
מטעמים מפרשת השבוע - לפרשת בחוקותי

פרשת בחקותי

פרקו האחרון של חומש ויקרא מפגיש אותנו עם 'פרשת הערכים', המפרטת כמה שקלים צריך אדם להביא לבית המקדש, אם הוא אומר 'הרי ערכי עליי' או 'הרי ערכו של אדם זה עליי'.

רבי אברהם אבן עזרא מטעים נדר שכזה: "הטעם שידור נדר לאמר, אם השם יעשה לי כך, אפדה נפשי כדי ערכי, או ערך בני, או ערך בהמה", וה'כלי יקר' מוסיף: "סמך פרשה זו לקללות לומר שישראל נודרים בעת צרה". והנה, לאחר שבעזרת ה' חלפה הצרה, עליו לבוא לבית המקדש ולפרוע את התחייבותו". 'פרשיית הערכים' לא מגדירה, כמובן, את ערכה של הנפש – שאין יכולת להעריכה בממון, אך היא מבחינה בין ערכים שונים של נפשות שונות.

המדרש מספר על משה רבנו, שכשיצא אל אחיו הסובלים במצרים, סייע להם:

ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם

מה ראה? ראה משוי איש על אשה ומשוי גדול על קטן ומשוי

בחור על זקן ושב ויִשֵב להם סבלותם, בין איש לאשה

בין גדול לקטן בין בחור לזקן

הסבל הגדול הוא לא בעצם המשא הכבד, אלא בתחושה שהוא איננו מתאים. אדם יכול להתמודד עם קשיים רבים ועם אתגרים גדולים, ובלבד שהם יחוו על ידו כאתגרים 'שלו'. משה רבנו לא לוקח מהעם הסובל את המשא, ולא מוציא אותם באחת ממצרים. יחד עם זאת, עבודת ההתאמה והדיוק – לכל אחד את האתגר המתאים למידותיו – היא-היא תחילתה של הגאולה.

יכולת זו משתקפת, על פי המדרש, גם בפרשתנו:

אמר לו הקדוש ברוך הוא אתה יִשַבְתָ לבני סבלותם

חייך שאתה עתיד לישב ולפרש לבני נדריהם בין איש לאשה בין גדול לקטן בין בחור לזקן

באופן דומה, שמעתי דורשים את הפסוק 'הַנֹּתֵן שֶׁלֶג כַּצָּמֶר, כְּפוֹר כָּאֵפֶר יְפַזֵּר', כמלמד על הנהגת הקב"ה את עולמו כך שהוא נותן שלג לפי מידת הצמר של האדם, וכפור- לפי מידת החום (האפר) שבביתו.

מידתו של הקב"ה ומידתו של משה יכולות ללמד אותנו רבות, ראשית כהורים (וגם במקומות העבודה וכיו"ב), לנסות ולעמוד על עולמו הפנימי של כל ילד ושל כל אדם ולהשתדל לפרש לו את ערכו, להתאים לו את משאו, לדייק לו את אתגריו. לא לפתור בשבילו את המצוקות, אבל לוודא שיש לו את הכלים לעשות זאת.

שנית, במישור האמוני, אפשר לשאוב עידוד מכך שהאתגרים שמביא עלינו הקדוש ברוך הוא הם האתגרים 'שלנו', ושיש לנו את הכוחות הפנימיים ואת היכולת להתמודד עימם, ולהשתדל לצמוח ולהתקדם מהם, לקראת מה שנראה כגאולה אישית ו'יציאת מצרים' של כל אחד ואחד, ושל כולנו כחברה וכעם.

ל"ג בעומר שמח ושבת שלום, הרב אורי ליפשיץ, רבה של טירת-צבי