title
title
title
title
title
title
משתפים - תקרא לי

יום הזיכרון תשע"ו – 2016

תקרא לי

רק תלחש

ואני בא

אני כאן לצדך

לא עזבתי מעולם

העפר כיסני

לא הזמן

לא השכחה

חפשני במקום בו הייתי תמיד

בו נפגשנו רק שנינו

השקט יעיד

על מה שהיה

ועודנו

חפשני פה קרוב

פה ממש

בביתך

בגופך

בלב

אל תשמור אותי בקופסה של יגון

מעבר שער נעול

תן לי מקום

להיות אתך

לברך את ההולכים והבאים בחייך

להיות לך אח

מלווה

חבר

חפשני במקום

בו אני חופשי

ברגע הזה

היחיד

החד פעמי

הנצחי

אל תדבר אל האבן

אני

זרע חי

בגן לבך

נהר שניר

הרדוף