title
title
title
title
title
title
יוצרים בעוז - קולאז' ציורים

קולאז' ציוריםחברי חוג ציור
בהנחיית אסיה לשם