title
title
title
title
title
title
משתפים - אדם באשר הוא אדם

לכל חברינו באשר הם שם,

ולכל מי שאוזנו קרויה לשמוע את דברינו,


כשחבר הכנסת סמוטריץ' אמר את דברו בעד הפרדה בבתי חולים בין יהודים לערבים ליבנו רעד, כשהתגובה הרבנית הייתה רפה שתקנו, אולם כשהיו מספר רבנים (מעטים!) שיצאו בעדו הרגשנו שאיננו יכולים לחשות.

בקרב ההמון יש שבעדו ויש שנגדו, אלה גם אלה אינם מקשיבים להסתייגויות ולהסברים המפולפלים, ואלה גם אלה מבינים שכך היא דרכה של תורה.

לדבריו ולדברי הרבנים אין כל משמעות מעשית, וברור שבעקבות דבריו בתי החולים יזהרו מעתה בכפל כפליים, אולם יש להם משמעות רוחנית נוראה.

נתחיל מן הקל בעינינו אל הכבד והמשמעותי. .

'מה יאמרו' – למילים 'מה יאמרו' ישנו ביטוי הלכתי – חילול ה'. האם חבר הכנסת והרבנים אינם יודעים שבכל העולם שומעים את דבריהם, ומעתה אומרים שתורת ישראל גזענית? האם חבר הכנסת אינו יודע שבל העולם מצטטים את דבריו כחבר בכנסת ישראל? האם אין לו ולו אחריות מינימלית?!

עם ישראל נמצא במלחמה קשה. ברחובות ישראל נרצחים יהודים. אל מול מלחמתנו עומדים אנטישמים, יהודים ושאינם יהודים שטוענים שעם ישראל גזעני וכו' וכו'. ילכו נא אותם אנטישמים ברחובות ובקניונים ויראו ערבים מסתובבים באין מפריע (מלבד מקרים היוצאים מן הכלל...), ילכו אותם אנטישמים לבתי החולים ויראו את הטיפול המסור בכל בן אנוש, והנה בא חבר הכנסת סמוטריץ' וזועק כנגדם, אכן אתם צודקים! האם יש חילול ה' גדול מזה?!

החשש מ'מה יאמרו הגויים' הוא חשוב, אולם עיקר העניין הוא האמירה העקרונית שאותה איננו יכולים שלא לזעוק.

מסבב הסיבות לא בחר לברוא את עם ישראל בארצו, ולא בחר להתגלות ולהיפגש את הפגישה הראשונית עִם עַם ישראל בהר הבית, אלא במצרים עִם עַם של גרים ועבדים. שם הוא התגלה ושם נשמעה צעקת האלוהות ששמעה את זעקת העשוקים ולא יכלה לעמוד מרחוק. כאן התחיל עם ישראל!

הדיבור הראשון בהר סיני היה 'אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים'. הקב"ה לא התגלה לישראל כבורא עולם, אלא התגלה עם אמירה פשוטה ונוקבת – שמעתי את צעקתכם ולכן באתי. מעתה יהודי מחויב לעזור לכל אדם באשר הוא אדם.

בשעה שישמעאל הלך למות בצמא ובכה "קפצו מלאכי השרת לקטרג, אמרו לפניו ריבון העולמים, אדם שהוא עתיד להמית את בניך בצמא את מעלה לו באר?! אמר להם איני דן את האדם אלא בשעתו "באשר הוא שם" [בראשית רבה]", ובשעה שתינוק מגיע לבית החולים חס וחלילה אין לחשוב על עתידו אלא על חייו ונפשו באותו הרגע.

בליל התקדש חג, בשעה שכל יהודי מתעטף בהדרת קודש לחגוג את הולדת עם ישראל, וכל משפחות ישראל מתכנסות בבתיהם לחגוג את ליל הסדר, יש לצעוק צעקה גדולה שתשמע מקצה העולם ועד קצהו – להיות יהודי פירושו לעזור לכל אדם באשר הוא אדם.

בברכת חג שמח

דוד ביגמן- אביה הכהן

שלחה למערכת

נילי בן-ארי