title
title
title
title
title
title
מהעת הזו - השאלה והתשובה

שלום רב קוראנו היקרים

ברכת חג אביב ופסח שמח

לכם ולכל משפחתכם.

חג הפסח מאופיין בליל הסדר

אותו הלילה בו מתכנסת כל משפחה

מאוסטרליה ועד תימן

ומספרת את סיפור יציאת מצרים.

ההגדה של פסח – הסיפור,

מבוסס כולו על יסוד השאלה.

היכולת לשאול, מציאת הדמות אותה יש לשאול

ובעיקר – על הרצון לשאול....

"השאלה...מופיעה במבטו של הילד זמן רב לפני שיידע לבטא אותה בשפתיו...גם כאשר יתפתח...הוא ימשיך לשאול.....השאלות התמידיות מגלות את הנפש הבריאה של הילד...כשם שאין לתת אוכל לילד העלול להזיק לבריאות גופו...כך עלינו להתכונן...להשיב לילד תשובות נכונות ומתאימות...אשרי הילדים שהוריהם ריוו את צמאונם לידיעות, שוחחו עמם וכיוונו על ידי כן את הלך רוחם למסלול הנכון...מאידך, אינו קשה להכיר גם את אלה הילדים שעמם לא התעסקו...גם לילדים אלה יש נשמה שואלת, אבל תשובות לא ניתנו להם ועל כן הפסיקו לשאול. כך חונכו לקהות נפשית ולאדישות...ושאיפתם לדעת התנוונה...על כן אל יירע בעיניכם כאשר הילד ישאל אתכם שאלות רבות ותכופות, עליכם לשמוח על שאלותיו ולהשתדל למצוא את התשובות הנכונות והמתאימות...אכן, יש דברים שגם ההורים אינם מבינים אותם, וכמו כן...שהן למעלה מהבנת הילד...כלפי אלה יש להרגיל את הילד להסתפק בידיעה, שהבנתו הילדותית מצומצמת, שכן גם הידיעה על הבלתי מושג-ידיעה חיובית היא. על כן אל תפטמו את רוחו בדברי שטות והבל! אל תביאו אותו לידי כך, שישאל אנשים בלתי אחראים הנמצאים בסביבתו ודאגו לכך שיימצא בעיקר בסביבתכם. האווירה הבריאה ביותר לנשמת ילדכם היא האווירה שבמחיצתכם, הורים בישראל!"

הרב שמשון רפאל הירש (1808-1888) יסודות החינוך, א', עמ' ק"כ

שנזכה לשאול את השאלות

ולנסות לחפש יחדיו אחר התשובות

חג שמח
גדי ליאון

העורך