title
title
title
title
title
title
פרסום לשירותכם - חדר הכושר ממתין לכם וחופשת הפסח


חופשת פסח

החל מיום ראשון

ט' בניסן תשע"ו

17.4.16

ועד ליום שבת

כ"ב בניסן תשע"ו

30.4.16
הלימודים יתחדשו

ביום ראשון

כ"ג בניסן תשע"ו

1.5.16

חג שמח

מצוות גיל-עוז