title
title
title
title
title
title
משב רוח - הנשק הסודי

הנשק הסודי...

נאמר על ידי רבי יהודה הנשיא כי "לא חדלו מעל שולחנו לא צנון ולא חזרת" (מסכת ברכות,דף נ"ז, עמוד ב')

נראה שהיו אלה תבלינים יקרים והדבר נאמר כביטוי לעושרו. גם השולחן אשר גדלתי עליו היה מתובל בתבלין יקר ביותר: "בדיחות".

לא ידעתי מהי ארוחה טובה אשר אינה מתובלת בבדיחות. אבי, שהיה "יקה" נהג לספר בדיחות דאז על ה"יקים" המצחיקים... וכמובן שבא מארצות הגולה שבהן נהגו היהודים להתבדח על חשבונם של הגויים!! הבדיחות על הכומר והיהודי רבות היו.

אחת מיני רבות...: הכומר המכובד הפציר ביהודי הפיקח (שהיה פעיל בעיירה והצליח כלכלית) להמיר את דתו. בסופו של דבר נעתר לו היהודי ועבר את הטבילה. הכומר התיז עליו ממי הקודש ואמר: מעתה הינך נוצר ולא יהודי, נוצרי ולא יהודי, וחזר בשלישית נוצרי ולא יהודי... זה הכל!! קלי קלות. הכל אפשרי!! אך היהודי לא יוותר על הבשר של יום שישי ערב שבת. וכך מצאו הכומר אוכל ביום שישי בשר!! דבר שאסור על פי חוקי דתו. "מה קרה מוישה? שכחת שאתה נוצרי?" עונה לו היהודי הפיקח: "חס ושלום!! התזתי על התבשיל מים ואמרתי ושילשתי: "מעתה אינך בשר אתה דג"!! וכך נשארתי נאמן לחוקי דתנו המשותפת"... אין אנו יודעים אם תשובתו הניחה את דעתו של הכומר אך הצחוק אינו שואל שאלות. הוא בא ופורץ, מהנה ומשעשע.

אנרי ברגסון במאמרו המאלף (תרגם יעקב לוי, ירושלים, הוצאת מס, תשכ"ב) ה"צחוק" (1901) מסביר כי הצחוק הוא הנשק החברתי של החברה כנגד ההתנהגות האנושית חסרת התבונה. כשאנו לועגים ל"טיפש" ל"גולם" ל"חושם" אנו לועגים לעצמנו... אך זה לא אנחנו- זה ההוא, ובכך אנו מעוררים את השכל לבַקֵר את התנהגותנו לבל ניפול בפח!!

ההומור ליוה את העם היהודי בשנותיו הקשות וסייע לנו לשמור על כבודנו המושפל. תחת אשר הם ילגלגו עלינו שחקנו אנחנו על עצמנו והפכנו לבלתי פגיעים... אפילו במצבים קשים ביותר קמו ה"בדיחות השחורות" להגנתנו. נדמה, בארצנו המשוחררת והחופשית מעט פג תוקפו של נשק זה... ואולי אני טועה. בידי במהדורה אלבומית נחמדה ספר הבדיחות "שני יהודים נוסעים ברכבת" – סיפורים נבחרים מתוך ספר הבדיחה והחידוד של דרויאנוב. סיפר וצייר דני קרמן. ונסיים בטיפה משלו:

"שאל יהודי את חברו:

כמה אתה נותן לי במחיר אשתי?

ענה חברו: "שום דבר"

אמר הראשון: "עשינו עסק"!!

"כך הצחוק בן בלי חוק ושובב הוא

ישוטט בעולם הרחב"

פורים שמח!!

אבישג