title
title
title
title
title
title
פינת הגנן - המלצות לשתילת צמחי קיץ לחצי צל ולשמש

המשך המלצות לשתילת צמחי קיץ

לחצי צל (עד שעתיים קרינה ישירה) –


הרדנברגיה (פריחה סגולה באשכולות)
ירקה מגוונת
מגניתצמחי תבלין (זריעה).לשמש ברוב היום

ניצניות


חטמיתהמרוקליס
מרווה רפואיתמרווה משולשת
ב ה צ ל ח ה