title
title
title
title
title
title
מהעת הזו - על שמחת הפורים

שלום רב קוראנו היקרים

לקראת הפורים שיחול הערב

אנו מאחלים לכולכם

שמחה וברכה.

אך לשמחה מה זו עושה?

מהי מהותה של שמחה מול ליצנות?

התשובה הריהי לפניכם:

ראו איך אנחנו חוגגים את היום השמח ביותר בלוח-השנה היהודי – פורים. שתיים ממצוותיו החשובות של היום הזה הן 'משלוח מנות איש לרעהו' ו'מתנות לאביונים'.

זה ביטוי של שמחה אמיתית – לשמֵח את חברינו וידידינו ולהביא תחושת שמחה גם לאביונים שבנו.

כי כשאנחנו שמחים באמת, אנחנו רוצים שהשמחה תחלחל גם למעגלים רחבים יותר סביבנו.


אז בואו השנה נשדרג את שמחתנו.

בואו ונכין משלוח מנות לשכנה – שכן

שעד כה לא שלחנו אליהם

ובכך נרבה שמחתם – שמחתנו.

שמחה לכולנו.

חג פורים שמח

שבת שלום

גדי ליאון

העורך

גיל-עוז