title
title
title
title
title
title
פינת הגנן - המלצות לשתילת צמחי קיץ לצל

המלצות לשתילת צמחי קיץ לצל


קולאוס
פטוניה מפלית
בגוניה
פוטוס
סינגוניום
רוסקוס
לחצי צל, ולשמש ברוב היום נמליץ בשבוע הבא...ב ה צ ל ח ה