title
title
title
title
title
title
לאסוף את השברים - פורים טרום ובתקופת השואה באירופה

פורים טרום השואה, במהלכה ומיד לאחריה במחנות העקוריםמסיבת פורים בבית ספר, Poland ,Borszczow, 07/02/1928Lithuania ,Vilkija, ילדי בית הספר היסודי בהצגת פורים, 1939
ילדים במסיבת פורים בגטו לודז' , פולין


לאחר השחרור

שלט במחנה עקורים לאחר המלחמה ועליו ציטוט של היטלר

"ליהודים לא יהיה פורים יותר" (1945)