title
title
title
title
title
title
יוצרים בעוז גליון 266

הנוף הכפרימאיר לוי
חמדיה
חדר האומנות
בהדרכת מיקי סמסון