title
title
title
title
title
title
מהעת הזו גליון 266

שלום רב קוראינו היקרים

הראייה שניתנה לנו

הן הפיזית והן הרוחנית

יכולה להוביל אותנו לעשיית טוב לסובב אותנו ולעצמינו.

בואו ונפקח את עינינו ואת עיני זולתנו.


וכותב דורון אלמוג- אבא לערן ז"ל:

בברכות השחר מודה כל יהודי באשר הוא לריבון עולם על היקיצה משנת הלילה, "שהחזרת בי נשמתי", ומוסיף אחר כך "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, פוקח עיוורים".


בני ערן שנולד עם פגיעה מוחית קשה מלידה ואובחן כנער אוטיסט עם פיגור עמוק, מעולם לא קרא לי אבא בכל 23 שנות חייו, ובכל זאת הוא שפקח את עיני לראות ולהבין את עולמנו.

למרות שמעולם לא דיבר, הוא היה הפרופסור הגדול של חיי.

המסע המייסר אליו לקח אותנו, היה מסע שהתחיל בעלטה גדולה, והמשכו בהארה והתפקחות על מקומם של החלשים ביותר ועל תפקידם ומחויבותם של החזקים והבריאים כלפיהם.


כשהורים מביאים ילד לעולם הם מצפים שיהיה מוצלח מהם, שיהיה מקור לגאווה גדולה ובבוא היום ימשיך את זרעם על פני האדמה. אנשים חיים למען ילדיהם. האבחנה של ערן בגיל 8 חדשים הייתה בשורה נוראה.

שנים לאחר מכן הבנו שהוא כאילו אמר לנו:

"הורי היקרים, האגו שלכם אינו רלוונטי. אם תבחרו לומר שחרב עליכם עולמכם בגלל מוגבלויותיי, אזי, ככל הנראה תבחרו לשים את עצמכם במרכז ההוויה. אני לא משתתף במשחק ההישגיות והמצוינות האישית שיצרה החברה. לעולם לא אגיע לשום הישג שתוכלו להתפאר בו. לא תהיה בר מצווה, לא תהיה חתונה, לא אביא ילדים, לא אסיים אוניברסיטה, לא אשרת בצה"ל, לא אהיה פרופסור , רופא, עורך דין או קצין. לא אהיה שום דבר ממה שחלמתם עליו. אם תבחרו להתבייש בי ולהסתיר אותי זה יהיה משום שבחרתם להגן על עצמכם ולא עלי. אין בכוחי לעשות מאומה עבור עצמי. לא להתקלח לבד, לא להתלבש לבד, לא לאכול לבד. מאומה. אני מצוי בתלות מוחלטת בידכם. ואני גם משקף במידה רבה את מוגבלותכם אתם היות שקיבלתם את בריאותכם וכוחכם באופן זמני. חס וחלילה, זקנה, מחלה, תאונה, פיגוע ואתם עלולים להימצא בדיוק במקומי, בתלות מוחלטת בחסדי אחרים. כנגד דגל המצוינות האישית שהחברה מניפה כל כך גבוה, תוכלו להניף דגל אחר. דגל המצוינות החברתית למען אלו שנגזרו לקיפוח גדול, שנולדו לעולם של דעות קדומותוסטראוטיפיםקשים, תוכלו להניף את דגל המצוינות החברתית למען החלשים ביותר בחברה. ואם אכן תצליחו להניח את האגו בצד ולבטא בדרך חייכם את "ואהבת לרעך כמוך" אזי באמת תהיו אנשים טובים יותר".


ערן עשה אותי לאיש טוב יותר. ערן פקח את עיני לראות, לחוש ולהבין. בצד הכאב העצום, ערן נתן בי כוחות גדולים לנסות ליצור עבורו ועבור שכמותו עולם טוב יותר. עולם מלא תקוה.

בכוחם של ילדים כמו ערן להביא לתיקון גדול ולהאיר את דרך חיינו.


דורון אלמוג

אבא של ערן


שבת שלום


גדי ליאון

העורך


גיל-עוז