title
title
title
title
title
title
פינת הגנן גליון 264

החלה פריחת הכלניות

ימי השמש המועטים מעודדים את צמחי הבר, וגדילתם המהירה מחייבת לנכש לעיתים קרובות יותר. בעיקר כאשר מדובר בגינה עם צמחים עונתיים, לרוב החלק התחתון נותר בקרקע ומתחדש, לכן יש להקפיד ולהשתמש בכלי חיתוך כדי שצוואר השורש לא יישאר ויתחדש. חשוב במיוחד ניכוש החלמית מהמדשאה, כיוון שגם הכיסוח אינו מכסח נמוך והצמח מסתגל, ובקיץ הגבעולים יהיו עציים ויקשו על הכיסוח השגרתי.


התחילה הפריחה של הכלניות. אלה מאיתנו שמעוניינים לקטוף יש לתלוש את הגבעול ולא להשאיר חלק מהגבעול על הצמח.ב ה צ ל ח ה