title
title
title
title
title
title
מהעת הזו גליון 264

שלום רב קוראינו היקרים!
והנה חלף ועבר לו עוד שבוע,
שבוע בו נפגשנו, למדנו ויצרנו.
וכדברי שלמה ארציבשירו:
"שלא ייעלמו הדברים היפים,מעינינו כל יום ויום,
שנדע להפנים שנדע להבחין,
בין הרע והטוב...."
אני מזמין אותךְ ואותךָ
למצוא את הדברים היפים שבכל יום ויום
ראשית לעצמך ובעצמך
ובהמשך, לשתף את כל מי שסביבתך.

וברוח ט"ו בשבט-ותודה ליואל סגל מרשפים על ששלח לנו את "עצות של עץ".

שבת שלום
חג אילנות שמח


גדי ליאון
העורך

גיל עוז