title
title
title
title
title
title
פינת הגנן גליון 263

המלצות לזמן הזה

עדיין קר ולא מומלץ לשתול בעת הזו אלא להמתין עד לאחר אמצע חודש פברואר עקב החשש מהקרה שעדיין תקף.

נזקי החלזונות מתרבים, הם עלולים לחסל את עלי הפטוניה ולא בוחלים בצמחים אחרים גם כן.

אינני ממליץ על שימוש ברעלים, אלא לחפשם במקומות המסתור ולנתקם. לרוב הם יורדים בשעות הערב ובשעות היום מסתתרים. אפשר בעזרת צלחת שטוחה המלאה בבירה כפיתיון ובכך ללכוד אותם ולהרחיקם.

עלי שלכת מהפקאן, התאנה והרימון ואף אחרים במידה וניתן להצניעם באדמה ולהחזיר לעצים בכך את אותם החומרים, זה הטוב ביותר.

ב ה צ ל ח ה

מופיע בעלון: