title
title
title
title
title
title
יוצרים בעוז גליון 262


מה יפית.....

חברי סדנת ויטראז'
בהדרכת יעל אייזנבאום