title
title
title
title
title
title
מהנעשה בגיל עוז גליון 261

מבצע "סבתא גרב" חוזר ...ובגדול


אנו קוראים לכל הסורגות והסורגותהפוטנציאליות.


כל מי שמוכנה לסרוג גרביים לתינוקות, אפשר גם לצרף כובע מתאים כסט.

מוזמנות כולכן לפנות למיקי סמסון בבית גיל עוז לקבלת צמר לסריגה בשעות הפנאי.

התמורה מהמכירה באמצעות עמותת "סבתא גרב" הפרוסה בכל רחבי הארץ קודש עבור ילדים בסיכון.

ניתן למצוא מידע מפורט במרשתת או באתר סבתא גרב או בסרטון ביוטיוב.

נשמח בהצטרפותכן.

מיקי סמסון

רכזת המיזם

בית גיל עוז