title
title
title
title
title
title
הנהגת הבריאות גליון 260

מעריסה לעריסה - ליצור מחדש את הדרך בה אנו מייצרים דברים

המונח "מעריסה לעריסה" הוא ביטוי שנטבע בסוף שנות ה-70 על ידי Walter R. Stahel והוא מתייחס למסגרת תעשייתית ועסקית שבה טכניקות הייצור אינן רק יעילות מבחינה חומרית או כלכלית, אלא גם ללאזיהוםוללאפסולתואינן גורמות לדלדול של.משאבים מתכלים

זוהי תפיסה חדשנית המבקשת לקטוע את הקו הליניארי המאפיין את כלל המוצרים שאנו מכירים – ייצור צריכה פסולת (מעריסה לקבר) . הרעיון להעניק לכל מוצר, יהיה אשר יהיה, מעגל חיים אינסופי, וזאת על ידי תכנונו ועיצובו באופן שיאפשר לכלל המרכיבים שלו לחזור לשימוש ואפילו לאכלו, לעכלו או להופכו לקומפוסט.

המכלולים הטכניים לשימוש נוסף בטכנו ספירה, והרכיבים הביולוגייםלשימוש חוזר בביו ספירה .

בנוסף לעקרונות אלה, מסתמכת שיטת "מעריסה לעריסה" על "חומרים בטוחים" - חומרים שקל להשתמש בהם בצורה בטוחה וכן על אנרגיה מתחדשתועל אחריות יצרן מורחבת.

זאת למדנו במרכז להנהגת הבריאות מיאיר אנגל, מעצב תעשייתי עם התמחות בעיצוב מקיים, ובנוסף הנציג הישראלי הרשמי של (Cradle to Cradle “ מעריסה לעריסה”) בישראל – גישה חדשנית לעיצוב במנעד רחב הנע בין מוצרי צריכה יומיומיים ועד לתכנון ערים