title
title
title
title
title
title
מהעת הזו גליון 259

שלום רב קוראינו היקרים

בסיומו של חג האורים,

ולקראת ימי החורף עם הלילות הארוכים,

ההתכנסות פנימה אל תוך הנפש,

מולידה את הצורך בלחפש ולמצוא אור.

לחפש ולמצוא את האמת הפשוטה ש...

"לא יהיה ניצחון של האור על החושך,

כל עוד לא נעמוד על האמת הפשוטה,

שבמקום להילחם בחושך יש להגביר את האור". אהרון דוד גורדון

אז בואו ניצור אור וניצוק אותו אל תוך חיינו,

בבית האישי, ובעצם, בכל מקום אליו נגיע.


מאיר לוי חמדיה


בברכת הצלחה

גדי ליאון

העורך

גיל עוז