title
title
title
title
title
title
מהעת הזו גליון 258

שלום לכם קוראינו היקירים

וחג אורים שמח


האור שאנו מחפשים ורוצים להפיץ ברבים

נמצא למעשה בתוכנו ממש.


"צריך שכל איש יידע ויבין

שבתוך תוכו דולק נר...

וצריך שכל איש יידע ויבין

שעליו לעמול....

ולהאיר את העולם כולו". הרב קוק

ובהמשך לאותו הרעיון כתב אחד מרבני צהר את המילים הבאות:

לילה .
חושך מסביב
מושיטים ידיים ומגששים.
מחפשים את הדרך.

מישהו מדליק נר,
מעשה קטן שמחולל שינוי גדול.
פלא.
בבת-אחת רואים צבעים ומרחב.
אפשר למצוא את הדרך

בחנוכה מדליקים נר בחוץ ואור נדלק בפנים.
האנרגיה החבויה שבנשמתנו נדלקת.
מאירה את חדרי הלב
נותנת כוח
מעוררת תקווה
ומאירה את הדרך.

היכולת להדליק את האור הפנימי היא סוד הקיום שלנו.
בלילות החשוכים של ההיסטוריה,
גלויות וגזרות קשות מנשוא,
האור הפנימי שרד את החושך החיצוני.
וגבר עליו.

מעגל חיינו כולל יום ולילה.
אפילה וחושך נוכחים בחיינו.
הדלקת הנר בלילות חנוכה זו הזמנה והזדמנות.
להצית את האור הפנימי,
להאיר בבת אחת את החשוך והשחור שבחיינו.
לשנות מבט, לזהות את מה שלפנינו ולראות בו צבעים נוספים.
כל אחד יכול. כל אחד זכאי.
בואו נתחיל היום.

הרב צחי להמן, חבר הנהלת צהר

נאחל לכולנו הרבה אור פנימי וחיצוני

גדי ליאון
העורך
גיל-עוז