title
title
title
title
title
title
יוצרים בעוז גליון 256


"דג לשבת"שושקה שניר
נווה-איתן
חדר האומנות
בהדרכת מיקי סמסון
גלריית תמונות