title
title
title
title
title
title
הנהגת הבריאות גליון 256

"הנהגת הבריאות" - המרכז של אורי מאיר צ'יזיק


"הנהגת הבריאות" הינו מסלול ייחודי שבנה ומוביל דר' אורי מאיר צ'יזיק במרכז בנוה איתן, שמיםדגש על לימוד מעמיקומקיף, בדומה למסלול אוניברסיטאי, ומעניקים לסטודנטיםכלים למחקר וללמידה עצמאית.

מטרת המסלול היא לחקור את תחום התזונה והבריאות וללמוד אותו באופן שיעניק למשתתפים כלים להנהיג שינוי בקהילה שלהם. המסלול עוסק גם באנטומיה, אבחון סימפטומטי, איזון הגוף בעת משבר וכן טיפול בפתולוגיות שונות.

במרכז נלמדים גם תחומי שמירת הסביבה על היבטיה הרבים, מקורות המזון ותרומתם לבריאות האדם. מן הבחינה הרפואית מקפידים להטיל ספק, לחקור ולבדוק את כל הגישות המוצגות. זאת, לצדעמידה בלתי-מתפשרת על חשיבות ההתייחסות לאיזון אורח-חיים ולרפואה מונעת.
מנהיגי הבריאות יוכשרו להוביל להנהגת אורח חיים בריא בקהילה, במשפחה ובחייהם של מטופלים מכל אוכלוסייה וגיל.

מכלול החיים תוך שמירה על הסביבה מתייחס למגוון תחומים. כל אחד צריך לשאול עצמו מה הוא יכול לתרום למאבק השמירה על כדור הארץ.

ישנם המעשים גדולים הגלובליים חוקתיים ויש המעשים הקטנים שכל אחד יכול לעשות במרחב חייו. הרבה פעולות קטנות הופכות לבסוף לתרומה גדולה לבריאותנו וסביבתנו.

זיהום אוויר הוא אחת מהבעיות הסביבתיות החמורות ביותר בישראל. מחקרים רבים הוכיחו את הקשר המובהק בין זיהום אוויר לבין פגיעה בבריאות ואף תמותה מוקדמת.

חלק מהמזהמים מגיעים ממקורות טבעיים, כגון היווצרות טבעית באטמוספרה, התפרצויות הרי געש או סופות חול ואבק. יחד עם זאת,רוב זיהום האוויר נגרם כתוצאה מפעילות האדםהכוללת בין השאר ייצור אנרגיה, תעשייה ותחבורה.

זיהום האוויר בארץ נגרם ברובו על ידי שלושה מקורות עיקריים:כלי רכב, תעשיה וייצור חשמל. הזיהום עלול לפגוע בתפקודי ריאות, לגרום לבעיות לב ולתרום להתפתחות סרטן.

מה ניתן לעשות כנגד עבודות ומפעלים הגורמים לזיהום אוויר בסמוך לביתי?

יש לתעד ככל הניתן את הבעיה, למשל באמצעות צילום העשן היוצא מן הארובה, רישום שעות הפעילות והתדירות וזיהוי מקור הזיהום.

לאחר מכן, יש לפנותלרשות המקומית, בדגש על היחידה הסביבתית המקומית (אם קיימת) ולדרוש ממנה לטפל במפגע. באם הרשות המקומית לא מספקת מענה, ניתן לפנות גםלרכז פניות הציבור במחוז הרלוונטי של המשרד להגנת הסביבה, אם פנייה לרשויות אלו לא מובילה לפתרון הבעיה, תוכלו לפנות ל"מוקד הירוק" של "אדם טבע ודין" לסיוע.

היכן ניתן לקבל מידע על איכות האוויר במקומות שונים בארץ?

ניתן לפנות למערך ניטור האוויר הארצישל המשרד להגנת הסביבה, וכן למחלקות וליחידות הסביבתיות באתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות ושלאיגודי הערים לאיכות הסביבה.

ורד רוס

במסגרת פעילותי בייזום תכניות בגיל עוז ומתוך הבנת חשיבות העיסוק בנושאים הנ"ל, הצטרפתי למרכז להנהגת הבריאות. בתוכניתנו להוביל ביחד עם דר' אורי מאיר צ'יזיק מיזמים עתידיים בנושאי בריאות האדם והסביבה בקהילת ותיקי עמק המעיינות.