title
title
title
title
title
title
מהנעשה בגיל עוז גליון 256

חוג חדש נפתח בבית גיל עוז

"על דילמות מוסריות - פילוספיה ומחשבה"


השמיים הם הגבול נאמר לחברי מכינת העמ"ק שרק לפני כחודשיים החלו את התנדבותם בבית גיל עוז.

ואכן, השבוע המראנו לשמיים. התקבצה לה קבוצה של כעשרה מחברי הבית, גברים ונשים כאחד. חיים, חבר המכינה ומנחה החוג סיפר מעט על עצמו ועל אהבתו לתחום הפילוסופיה ומיד צללנו יחדיו לדילמה הראשונה בסדרה- "מים המספיקים בכמותם לשרוד עבור אדם אחד ושני חברים ההולכים יחדיו במדבר, מי ישתה?" והדילמה הוגדרה הצעות להתמודדות עלו ומיד נוצרו להם שלוש מפלגות, וכל מפלגה ניסתה בתורה לשכנע שהאמת בידה.

הדיון היה עמוק, ענייני והעלה אף סיפורים וחוויות אישות מהעבר.

זו ההזדמנות להודות לחיים על היוזמה והכנת המפגש ולחברי הבית שהתקבצו לקבוצה ושיתפו באומץ מסיפוריהם האישיים.


גדי ליאון

מומחה שיקומי