title
title
title
title
title
title
פינת הגנן גליון 255

על חלזונות

אחד המזיקים הפוקדים אותנו בשנים האחרונות הם החלזונות שהינם גדולים ובגווני חום אשר מכלים ביסודיות צמחי עונה רבים.

הם אומנם מצליחים להסתתר בקלות, אך עקבותיהם ניכרות מאוד.

לרוב הם יוצאים לשוטט בשעות הגשם ואז הם נחשפים לעיננו.

יש המגדלים אותם למאכל ולהערכתי הם הגיעו אלינו ממקומות כאלה, כמו גם הדררות, אלא שאת הדררות גידלו למטרות אחרות והן השתחררו מכלוביהן.

על כל פנים כחסידי ה"הדברה הירוקה" יש לאסוף את מה שנגלה ולשחרר אותם "רחוק מהבית", יימצאו כבר האויבים הטבעיים כמו הקיפודים שיהנו מהם (על צלחת בירה כבר כתבנו בעבר).

אחת הדרכים לעידוד הקיפודים- להכין להם תחנת האכלה שהיא למעשה צלחת קשיחה שקועה בפאתי הגינה, ומידי פעם עם רדת הליל למלא בה חלב.


ב ה צ ל ח ה