title
title
title
title
title
title
מהנעשה בגיל עוז גליון 257

לחברי גיל ולמורים


חופשת חנוכה


מיום שלישי כ"ו בכסלו תשע"ו 8.12.15

עד יום שני ב' בטבת תשע"ו 14.12.15.

הלימודים יתחדשו ביום שלישי

ג' בטבת תשע"ו 15.12.15.

בברכה

צוות גיל עוז