title
title
title
title
title
title
משתפים גליון 252

"גילויים שראשיתם ברוח וסופם ברוח"

ימים לא פשוטים עוברים עלינו.
עת צרה לעם ישראל במדינתו.
בכל דור ודור קמים עלינו לכלותינו,
מדינה צעירה שיודעת עליות ומורדות,
חברה מגוונת ותוססת,
חברה דעתנית וערכית,
שאוהבת להתנוסס בגווניה השונים.
ובכל פעם קמים עלינו אויבינו ומזכירים לנו מי אנחנו באמת.
מזכירים לנו איזו רוח נושבת בתוכנו.
מאז קום המדינה ידענו אירועים מכוננים בעם ישראל,
אירועים שהפכו לאבני דרך במורשת הישראלית.

הכרזת העצמאות,
הפלא והנס של התלכדות זרמים כה שונים
וחלוקים בחייהם ובדעותיהם
סביב הקמת בית לעם היהודי.
חתימה משותפת על אף חילוקי דעות קוטביים באשר לדרך.
אך היתה המטרה משותפת שעמדה לעיני כולם.

מלחמת ששת הימים,
שתוצאותיה גרמו להתרוממות רוח
בקרב כל העם היהודי בארץ ובעולם.

יצחק רבין ז"ל, הרמטכ"ל דאז,
הפליא לכתוב על חייליו,
בנאומו הנשגב עם סיום המלחמה
באוניברסיטה העברית שעל הר הצופים, בחודש יוני 1967:

"עם המתעלה בשעת דוחק והיכול לכל אויב,
בזכות רמתו המוסרית, הרוחנית והנפשית,
העומדת לו בשעת מבחן...
גילויים אלה ראשיתם ברוח וסופם ברוח.
התעלותם של לוחמינו, לא בזכות הברזל באה
אלא בזכות התודעה של שליחות עליונה,
של הכרה בצדקת ענייננו,
של אהבה עמוקה למולדת ושל זה במחיר חייהם,
זכותו של עם ישראל לחיות את חייו
במדינתו בשלום ובשלווה,
כעם חופשי ועצמאי"

רוח מיוחדת זו, הרגשנו בקיץ תשע"ד,
עת נחטפו גיל-עד, איל ונפתלי,
עת יצאנו למלחמת "צוק איתן"...
גילינו את עוצמות האהבה שיש בנו,
נזכרנו בערבות ההדדית המסמלת אותנו,
ראינו שאנחנו מסוגלים להיות בטוב, ביחד, בעת צרה.
חשנו את "האהבה העמוקה למולדת".
החיילים שיצאו למבצע "שובו אחים"
ואחר כך למלחמת "צוק איתן",
הביאו את הרוח המיוחדת של העם שלנו עימם,
"
תודעה של שליחות עליונה"...

בימים אלו, עומדים אנו משתאים
נוכח גבורת האזרחים ומסירות כוחות הביטחון.
"
גילויים אלה ראשיתם ברוח וסופם ברוח" -
נשאב כוח מדבריו של ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל
להעצים את גילויי הרוח שחשנו בהם אך בקיץ שעבר
ותהא חקוקה בלבנו בימים טרופים אלו.

בת-גלים שער