title
title
title
title
title
title
משב רוח גליון 251

"כַּמַּיִם הַפָּנִים לַפָּנִים כֵּן לֵב הָאָדָם לָאָדָם"

דברים אלה נאמרו על ידי החכם מכל אדם (משלי, פרק כ"ז, פסוק י"ט) מילים חידתיות הניתנות לפרשנויות רבות.

מבחינתי, שיקף פסוק זה מנעורי תופעה שעוררה את התפעלותי כנערה. ההתאהבות, שהיתה עבורי גילוי פלא גם כחוויה אישית, גם בהתבוננות סביבי, נראתה לי כנס קטן. איך היא והוא הרוחשים אהבה זה לזו גילו רגש זה כאחד. איך קרה הדבר שמבטו פגע במבטה וניצת אותו רגש מופלא ששמו אהבה אשר סופו לעיתים אכזבה, אך פעמים רבות היה זה השער לבניית משפחה וחיים חדשים. שוב ושוב חזרתי במחשבה אל הפסוק הזה המספר על הפלא של "לֵב הָאָדָם לָאָדָם". אנו נבראנו במסוגלות זו של השתקפות רגש הזולת בנפשנו כהשתקפות פנינו במי הנהר השוקטים "כַּמַּיִם הַפָּנִים לַפָּנִים" האהבה הזו טיבעה שהיא בין שניים ,והיפוכה – שנאה.

השנאה, כפי שאנו חווים אות היום וחווינו אותה בעבר, אינה מתרחשת בין שני אנשים בלבד – דווקא היא השלילית, המזיקה נפוצה בין ציבור אחד למשנהו, ונורא הדבר.

טיבה של השנאה שהיא מתקיימת בין קבוצות, אך משפיעה על כל פרט ופרט בתוך הקבוצה.

אדם שונא היפוכו של אדם אוהב. האהבה כפי שתיארתי, היא הפתח ליצירת חיים חדשים. השנאה- מכחידה חיים. השנאה זורעת הרס ומוות. וכשם שהאהבה משתקפת בין לב אדם לזולתו השנאה- מולידה שנאה בין ציבור למשנהו.

יפה עשו חז"ל שדרשו בסיפור רציחתו של הבל על ידי קין אחיו כי על שלושה דברים, ייתכן, כי נאמרו הדברים ביניהם- על אשה, על רכוש ועל בנין בית המקדש, קרי, אידאולוגיה.

השנאה, שאנו עדים לה בימים אלה נושאת בכנפיה הרס ומוות, אך הנורא שבתוצאותיה היא העובדה ששנאה יוצרת שנאה.

עלינו להיות מודעים לכך שזהו הנורא מכל. עלינו להזהר, להישמר מפניה ,למרות כוחה העז והמשחית, לא לשנוא!! ציבור ובוודאי לא יחידים כי סיפורם של קין והבל נצחי הוא ובל יהיה חלקנו עם בני קין.

אבישג