title
title
title
title
title
title
משתפים גליון 251

חלוץ העליה הבלתי לגאלית בתקופת השלטון הבריטי

התגלגל לידי מסמך ובו זכרונותיו של סבי - אחינועם ישראל שיריזלי - את הקורות אותו בשלהי מלחמת העולם הראשונה עת היה בן16, והנה הדברים:

"בשלהי מלחמת העולם הראשונה, נמצאתי בבית סבי בארם צובא, היא חאלב – בצפונה של סוריה, בקרבת הגבול הטורקי. לימודי בבית הספר העברי לבנים בירושלים נפסקו בגלל פעמי המלחמה המתקרבים לעיר.

בשורת הצהרת בלפור שניתנה בנובמבר 1917 הגיעה לאזני יהודי ארם-צובא שקיבלוה בשמחה ובצהלה. זכורני שאחד מנכבדי העדה פנה אלי ואמר: "ת`שעה בוב` בטֵל" כלומר"צום תשעה באב בטֵל", עד כדי כך רבו התקוות בימים ההם....

ולהמשך הסיפור לחצו כאן