title
title
title
title
title
title
מהנעשה בגיל עוז גליון 251
"מיזם תיאטרון עדות יצא לדרכו"
מפגש ראשון של הניצולים עם מנחות הקבוצה
מפגש ראשון של תלמידי "גאון הירדן עם מנחות הקבוצה
בציפייה לקראת המפגשים המשותפים