title
title
title
title
title
title
יוצרים בעוז גליון 250


"הקערה הינה עגולה"
חנה אורן

כפר-רופין

חדר האומנות

בהדרכת מיקי סמסון