title
title
title
title
title
title
פינת הגנן גליון 250

הרחקת החולד – חפרפרת


כבר כתבתי על דרך אפשרית להרחקת החולד-החפרפרת וכעת אפרט.

א. יש להכין מיכל- למשל בקבוק להוריד את תחתיתו ולסלק את הפקק.

ב. יש להסיר בעדינות את ערימת האדמה שהחולד יצר ולחפש את המחילה בעזרת מברג או דבר מה דומה, עד שהדוקר יחוש בחלל. או אז יש לפנות ולגלות את פתח המחילה.

ג. מפנים את פתח הבקבוק לתוך המחילה. יש לייצבו כשהוא הפוך, ללא פקק וללא התחתית. ההד שנוצר בבקבוק חודר למחילה ומרחיק את החולד. קיים גם מכשיר אלקטרוני המייצר פלסים העושה את אותה הפעולה – הרחקת החולד למעשה אל האדמה השכנה.


ב ה צ ל ח ה