title
title
title
title
title
title
פינת הגנן גליון 249

הטיפול בפקעות של כלניות ונוריות לפני הטמנה


אחד הסימנים שהגיע הזמן לטמון את הפקעות הינם נבטי כובע הנזיר שמתחילים לנבוט- ספיחים של השנה שעברה.

את הפקעות ששמרנו או אלו שקנינו יש להשרות למשך 12 שעות במים רגילים. לאחר שהפקעות תפחו יש להשאירן מחוץ למים מספר שעות על מנת שתייבשנה חיצונית ולאחר מכן יש להכניסן למקרר בטמפרטורה של C4 למשך שבוע. מנת הקור חשבוה להתפתחות הפרחים בעתיד. הפקעות מכילות בתוכן את ה"ההוראות" גם לצמיחת העלים וגם לתפרחת.ב ה צ ל ח ה