title
title
title
title
title
title
בעין העדשה גליון 249

הכנסת ספר תורה


תרומתה של חברתנו חנה פלטיאל לזכר אביה שנרצח בשואה

הינדא גלסנר

עין-הנצי"ב