title
title
title
title
title
title
מטעמים מפרשת השבוע גליון 248

חג סוכות שמח לכולם

אנו ניצבים בסיומה של תקופת החגים, וערב שמיני עצרת, המחובר אצלנו ל'שמחת תורה'.

שמחתה של התורה היא בהשלמת קריאת מחזור הפרשות, ובהתחלה המחודשת של המחזור החדש.

השמחה כפולת פנים היא – מחד במלאות ובסיפוק, במבט הכולל והשלם, ביכולת להצביע על כל חמשת חומשי התורה ולומר 'זאת התורה', השלמת הקריאה בתורה חותמת את השנה שיצאה, ואת תקופת החגים, וממילא יש בה ברכה המביאה לשמחה גדולה – 'זאת הברכה'.


מאידך, השמחה נשענת על ההתרחשות של 'בראשית', על ההתחלה החדשה, על הפתחים ועל התקוות, על האפשרויות שעוד לא הכרנו. זו שמחתו של החודש השביעי – החודש של ראשית השנה, וזו שמחתה של תקופת 'אחרי החגים' שניצבת לפתחנו.

גם בחג זה נעמוד כיחידים, כל אחד ואחת עם עולמו הפנימי והאישי, ובה בעת כקהילה וכעדה.


חג שמח ושנה טובה, הרב אוֹרי ליפשיץ, רבה של טירת-צבי