title
title
title
title
title
title
פינת הגנן גליון 248

על הפרדה בין צמחים - לפי הצורך בהשקיה

בעונה זו אפשר כבר לטמון פקעות ובצלים, לזרוע תורמוס וצמחי חורף שאנו אוהבים בגינה.

חשוב לזכור שדרישות המים שונות בין הצמחים השונים ובחורף אין לנו שליטה אלא תקווה שירדו גשמי ברכה, אך באביב לעומת זאת כאשר נדרשת השקיה מבוקרת יש להפריד בין חלקת צמחים הסובלים מעודף מים- כמו הסוקולנטים למיניהם, לבין הצמחים הדורשים השקיה תכופה כמו הפטוניות ועשבי התיבול.


ב ה צ ל ח ה