title
title
title
title
title
title
עו"סים בשטח גליון 248

ניצולי שואה יקרים,


אנו מבקשים להביא לידיעתכם שכעת ניתן לקבל החזר שכר טרחה ששולם לעורך דין או מטפל כלשהו, שהוא מעל הסכום שנקבע בחוק למי מכם שנעזר בעורך דין על מנת לקבל הכרה כניצול שואה.
זכאים להחזר שכר טרחה:
1. יהודי לוב.
2. ניצולים שקיבלו תשלום למפרע מגרמניה (רנטה לעובדי גטאות ומחנות
zrbg).
* גם ילדים של אדם שנפטר זכאים לקבל את ההחזר.

מועד אחרון להגשת התביעה להחזר שכר טרחה - 31/12/2015לקבלת הטפסים והסבר על דרכי הגשת התביעה נא ליצור קשר עם
נירה לניר

050-7242597
אניה סמליך

050-5340227


אניה סימליך, עו"ס

רכזת תכניות קהילתיות

עמותת גיל עוז

טלפון- 04-6757419

נייד - 050-5340227