title
title
title
title
title
title
פינת הגנן גליון 247

ועוד המלצות לתקופה הקרובה


היות ואנו נוהגים לשתול באותה גינה את הצמחים המתאימים וחוזרים על כך מידי שנה, כדאי גם להעשיר את הגינה בחומר אורגני, כמו זבל פרות ובעלי חיים זמן ארוך יותר, כדי שיתפרק ויצרוך חנקן לא כמתחרה לצמחים. יש להצניע ולהשקות במשך חודש לפני הזריעה והשתילה של צמחי החורף.

החומר האורגני מסייע בעיקר במבנה הרכב וטקסטורה של השכבה הפוריה ובכך הוא מאפשר את קליטת המים והמזון של הצמח.

הדשן הכימי מסייע ישירות להזנת הצמח ולכן חשוב לתת אותו במנות קטנות מאוד ולהצניעו בעזרת השקיה.

ב ה צ ל ח ה