title
title
title
title
title
title
לאסוף את השברים גליון 246

תמונת מחזור מהגימנסיה העברית בלבוב

נשיאת ארגון 'גשר גליציה', גברת פמלה וייסברגר, מבקשת עזרה בזיהוי התלמידים בוגרי ביה"ס, וצוות המורים המופיעים בתמונת מחזור של הגימנסיה העברית ברחוב זיגמנטובסקה 17 Zygmuntowska, לבוב.

התמונה מפורסמת בפייסבוק בקישור הבא

באם הינכם מזהים את האנשים בתמונות, או יכולים לספק מידע על בית הספר, מעבר לזה הידוע והמפורט בדף המצורף, אנא פנו, ישירות לפמלה לכתובת הדוא"ל הבאה- pweisberger@gmail.com

Do you know the staff and students pictured here? If so please comment. This photograph, circa 1943, is from the Jewish Gymnasium in Lwow located at 17 Zygmuntoska St. (There was an elementary school (grades 1-6) a high school (grades 7-10) and a Liceum (grades 11-12.) Online Lwow school directories show the following:

The Private Male High School of the Jewish Association for Public and Middle Schools at 17 Zygmuntowska Street, classical style. This school was opened in 1918. The Director was Salomon Igel, from the well-known family of Jewish bookstore owners. In 1928, this school became the cause for major demonstrations in Lwow, after the antics of the youngsters who threw plaster debris and bread peels onto the participants in the Corpus Christi procession.

The Private Male High School of the Jewish Association for Public and Middle Schools at 17 Zygmuntowska Street, humanistic style.
This school was founded in 1920 from the parallel classes of the classical high school. The directors were Michal Brandstätter, Dr. M. Bienenstock, Henry Lilien. Dr. Salomon Igel, the director, he was born in Zloczow in 1889. He was a psychologist and a prominent educator. He was active in the "Leopolis Society Bnai-Brith" and in various educational and charitable associations. (Leopolis is the Latin name for Lwow.)

The publication "Dzieje najnowsze" published in Lodz in 2007, reports that the "Endeks" (members of the Polish ND-National Democratic Party) destroyed two synagogues, the office of the Jewish daily paper "Chwila", office of the Yiddish publishing company "Der Morgen", and the Jewish high school at 17 Zygmuntowska Street at some point in time.

Some books that mentions the Jewish school on Zygmuntowska Street are:

Against all odds: Facing Holocaust : my personal recollections
Tel Aviv University Press, 2005 - by Amon Rubin - both he and his sister he attended the Jewish secondary school on Zygmuntowska Street

Voices of Winnipeg Holocaust Survivors
The Jewish Foundation of Manitoba
Editor: Belle Millo, 2010 (both found on Google books)

This photograph was donated to Gesher Galicia by Nahum Sagi in Israel. His father, Israel Shrager, attended the school. Research assistance provided by Julian Bussgang. (The street name today is Gogola.)גלריית תמונות