title
title
title
title
title
title
בעין העדשה גליון 245

הרגע שבו הירח מציץ מאחורי הגלעד

דוד (דיקי) תדהר

רשפים