title
title
title
title
title
title
פינת הגנן גליון 245

המלצה חמה

ברצוני להמליץ בפניכם על הספר "צמח, מה הוא יודע".

החוקר ומחבר הספר הינו פרופ' דניאל חיימוביץ הפורש יריעה רחבה ומעניינת על ה"חושים" הקיימים בצמח והקשר עם התנהגותו. הוא משתמש במונחים אנושיים, בין היתר ולדעתי נושא מפתיע ביותר הוא ענין שרשרת הגנום העשירה יותר בצמחים מאשר הגנום של היונקים. לדוגמה- באורז יש יותר גנים לעומת אלה של האדם.

בפרק הראשון של הספר הנקרא: "מה רואים הצמחים" מראה תגובות צמחים לגווני האור, לעוצמתו ולכיוון ממנו הוא מגיע אל הצמחים. אין באלה חידושים, ומחקרים מתקופות של לפני מאות בשנים גילו את אותם הדברים, אלא שכיום יודעים יותר ומיישמים את המידע הזה לצרכינו היומיומיים – הגדלת שעות האור, הכוונה מדויקת יותר של הפריחה ומכאן גם הגדלת כמות היבול.

בספר ישנם פרקים נפרדים לתגובות הצמחים לריחות, לקולות ואף לתחום הזיכרון.

ספר מעניין ומומלץ

ב ה צ ל ח ה