title
title
title
title
title
title
מטעמים מפרשת השבוע - פרשת מקץ וחנוכה

פרשת מקץ וחנוכה - אור

 

הבריאה הראשונה שהקב"ה ברא בעולם היא האור: "ויאמר א-לוקים יהי אור". (בראשית א) במדרש רבה נאמר:

"אמר רבי בר סימון: אותה האורה שנברא בה העולם אדם הראשון, עמד והביט בה מסוף העולם ועד סופו. כיון שראה הקב"ה מעשה דור אנוש, ומעשה דור המבול, ומעשה דור הפלגה, שהן מקולקלים, עמד וגנזו מהם"

האור שהקב"ה ברא ביום הראשון היה אור מסוג אחר מהאור שאנו רואים, מהשמש כיום.  אור מיוחד ומשמעותי יותר, מעבר לראיה גשמית. אור שאפשר לראות בו "מסוף העולם ועד סופו"- את מה שהיה ומה שיהיה, את מה שמולנו וגם את מה שנסתר מעינינו. האור הזה לא כבר לא מאיר לכל העולם, אולם הוא עדיין נמצא במקומות מסוימים. הרב משה שפירא ז"ל כותב שאותו האור קיים למשל מעל ראשו של העובר, לפני שהוא בא לאוויר העולם, כמו שמסופר במסכת נדה:

דרש רבי שמלאי למה הולד דומה במעי אמו לפנקס שמקופל ומונח ... ונר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו שנאמר "בהלו נרו עלי ראשי לאורו אלך חשך" ואל תתמה שהרי אדם ישן כאן ורואה חלום באספמיא ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותן הימים.

האור הזה, אומר המדרש, לא בלתי נתפס לחלוטין, הרי אדם בחלום מצליח לראות דברים רחוקים, גם כאלה שאינם מול עיניו כעת. אותו אור  מאפשר לראות דברים שלעיתים קשה לראות במבט שטחי וראשוני.

האור הזה , הוא אור שהיוונים מנסים להלחם בו, היוונים לא מאמינים במה שהם לא רואים במבט ראשוני. מבחינתם מה שלא רואים באור השמש, לא קיים.

בבית המקדש קיים האור המיוחד הזה. והיוונים רוצים להלחם בו, הם רוצים להלחם באור שבעזרתו אפשר להתבונן פנימה, לראות את מה שלא רואים במבט שטחי, לראות קדושה ופנימיות, לראות קשר בין האדם לבין הקב"ה, את חלק  א-לוה ממעל שיש בכל אדם.

המהר"ל מפראג מסביר שפך השמן היה מוחבא במקום הכי קדוש – בקודש הקדשים. זה מקום שהיוונים לא מסוגלים להבין ולראות ולכן הם גם לא יכלו לגעת, באותו שמן.

האור הזה, מאיר את הכוחות הפנימיים שיש בכל אדם, את המחבר והקדוש שיש בכל משפחה, את הטוב במלא גודלו ותפארתו, שיש בכל דבר.

את האור המיוחד הזה אנחנו מדליקים בחנוכה. האור שמאיר את מה שאי אפשר לראות עם אור רגיל, אור שמאיר החוצה את מה שיש בעומק, בפנים.

 כל שנה, בזמן שיש הכי הרבה חושך וקור בחוץ אנחנו מכריזים לנו ולעולם שאת האור הזה אי אפשר לכבות. שאת האור הזה , שנברא בששת ימי בראשית, נגנז, והופיע שוב במקדש אנחנו לוקחים איתנו לכל בית, לכל אדם ולכל משפחה ומדליקים בו קודם כל את ליבנו ולאחר מכן את ביתנו ורחובותינו.

 

שבת שלום, חנוכה שמח וחודש טוב, הרב מתן שניוייס, רב טירת-צבי