title
title
title
title
title
title
יוצרים בעוז

מתכוננים לחנוכה


חברי בית גיל עוז
חדר האומנות
בהדרכת שקד בן יעקב