title
title
title
title
title
title
פינת הגנן - על עצי הפקאן והטרמיטים


על עצי הפקאן והטרמיטים

עץ הפקאן מהווה כח משיכה לדררות מרגע שיש פרי, אלא שהפרי לא בשל ונופל. כעת הפירות הבשילו וחלקם נופל לבד וחלק בעזרת הדררות. גם הדררות וגם הפקאן נחשבים כמינים פולשים, ולכן הם לא מוגנים.

הפקאנים שנפלו מהווים מקור מזון לעורבים שבסביבה. אחרי שאחזו במקורם את האגוז, הם עפים לעמוד חשמל ומשליכים אותם על הכביש למטה. האגוז נשבר ואז העורב יורד וניזון מהפרי הבריא. מצטרפים לעורבים גם ציפורים נוספים.

היות והפקאן נפגע ממזיקים, חלק מהגזע מתייבש ועל הקטע היבש מתיישב נחיל טרמיטים.

אלה ניזונים מהליגנין. חלק ניכר מהעצים נכרת, הטרמיטים ממשיכים כאשר הקן באדמה ומשם פולשים למגורים. מחפשים עדיין פתרונות למכת הטרמיטים כיוון שהנזק רב. גם העלות להדברת טרמיטים גבוה ומגיע לאלפי שקלים. כתבתי כל זה כדי להצביע על טעות שאנו חוזרים עליה: הטיפול בגזעי עץ לאחר כריתה.

כל עץ שנותר מתחת לאדמה מהווה הזמנה להתנחלות של טרמיטים. זה לא נראה לעין ולכן אינו זוכה לתשומת לב ולטיפול.

גם המשרד להגנת הסביבה אינו מארגן יום עיון מיוחד למטרה זו, כיוון שאין פתרון מומלץ ובטוח. נותר לנו להיות ערניים ולמנוע נזקים.

ב ה צ ל ח ה